PRAKTISCHE INFO

De Groep

Natuur-luck heeft 2 verticale groepen. Eén groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en één groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  Er is gekozen voor een verticale groep, wat inhoudt dat kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar bij elkaar in 1 groep zitten. Een verticale groep benadert een huiselijke gezinssituatie waarin kinderen zich op een natuurlijke manier aan elkaar kunnen optrekken, elkaar stimuleren en uitdagen tot spel. De jongere kinderen leren niet alleen van oudere kinderen, maar de oudere kinderen leren ook dat zij met jongere kinderen anders om moeten gaan dan met leeftijdsgenootjes.

Openingstijden

Kinderopvang Natuur-luck is 5 werkdagen (maandag, dinsdag,  woensdag, donderdag en vrijdag) geopend van 07.30 - 18.00 uur.

Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden, dit doen we in verband met de rust van de groep. Verlengde opvang is alleen mogelijk op aanvraag.

Brengen: tussen 07:30  en 09:00 uur

Ophalen: tussen 16:00  en 18:00 uur