top of page

STAGIAIRES & VRIJWILLIGERS

Stagiaires

Kinderopvang Natuur-luckis een erkend leerbedrijf, dit houdt in dat we aan bepaalde regels voldoen om een stagiaire goed te kunnen begeleiden.

 

Belangrijke afspraken

Voor aanvang moeten stagiaires altijd ingeschreven staan in het landelijk register kinderopvang.

 

De stagiaires zijn boventallig en nooit eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen ons kinderdagverblijf. De stagiaires worden in de gelegenheid gesteld om de beroepskwalificaties te ontwikkelen. In verband met de toegevoegde waarde van de stage voor zowel de stagiaire, de kinderen en de organisatie wordt een minimum periode van 6 maanden afgesproken.

 

Altijd zal er gekeken worden naar de ontwikkeling van de stagiaire. Afhankelijk van deze ontwikkeling zal de stagiaire meer handelingen mogen uitvoeren en meer verant-woordelijkheden krijgen, altijd onder verantwoordelijkheid van een pedagogisch medewerker.

Vrijwilligers

Vrijwilligers dienen altijd in het bezit te zijn van een VOG, ingeschreven te zijn in het landelijk register kinderopvang en ervaring te hebben in het werken met kinderen van 0-4 jaar.

 

Een vrijwilliger is geheel boventallig en zal hier voor geen enkel kind worden ingezet. Een vrijwilliger mag met kinderen een activiteit doen, zoals: een boek lezen, knutselen, een gezelschapsspel doen, etc. Verzorgende taken mogen de vrijwilligers hier niet doen.

 

De minimum periode dat een vrijwilliger hier is bedraagt 6 maanden, dit i.v.m. de continuïteit op de groep.

 

bottom of page