top of page

OUDERCOMMISSIE

Het is belangrijk dat ouders meedenken en invloed uit kunnen oefenen op het beleid van Kinderopvang Natuur-Luck, de Oudercommissie is een van de middelen die hierbij ingezet kunnen worden.

De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die bij Kinderopvang Natuur-Luck worden opgevangen.

Zij adviseren Gaby en Nicole over verschillende zaken waaronder kwaliteit en het pedagogisch beleid.

De Oudercommissie kan de verbindende schakel zijn tussen ouders en de directie.

Zij geven gevraagd (en ongevraagd) advies en zorgen er op die manier voor dat de belangen van ouders en het welzijn van de kinderen worden behartigd in het beleid dat de organisatie voert.

De Oudercommissie is een zelfstandig functionerend orgaan; er hoeft bij de vergaderingen geen afgevaardigde van de opvang aanwezig te zijn. Echter kiest de Oudercommissie er op dit moment voor om op regelmatige basis samen met Gaby en Nicole te vergaderen, de besproken punten worden, afhankelijk van het onderwerp, individueel of naar alle ouders middels de nieuwsbrief teruggekoppeld. Mochten er acute zaken spelen die niet kunnen wachten tot een volgende vergadering of zaken die in eerste instantie zonder Gaby en Nicole besproken moeten worden dan zal de Oudercommissie tussentijds bijeenkomen.

Het is altijd mogelijk om in contact te komen met de Oudercommissie voor vragen, opmerkingen of meer informatie. Ingebrachte zaken worden in vertrouwen behandeld.

Leden Oudercommissie en bijbehorende contactgegevens:

-          Suzanne Kloosterman, (voorzitter)

-          Stephanie Roelofs:  

-          Simon Vos

-          Vacante functie: interesse? Meld je bij ons aan.

Wij streven naar een oneven aantal leden en een vertegenwoordiging van vaders en moeders.

bottom of page